Menter Iaith Conwy

Cefnogi | Darparu | Hyrwyddo

Ein Gwaith

Dod o Hyd i Ni

Hyrwyddo’r Gymraeg

Digwyddiadau Mis Chwefror

Dyma’r gweithgareddau sydd gennym ar y gweill ym mis Chwefror: 01.02 - Malu Awyr, Ink, Bae Colwyn (7pm) 05.02 - Panad a Sgwrs, Swyddfa Menter Iaith Conwy, Llanrwst (10.30am) 09.02 - Siarcod Cymru, Bae Colwyn (1pm) (LLAWN) 10.02 - Adar y Gaeaf, RSPB Conwy (10am) 11.02...

Lansiad ‘Y Gorau o Ddau Fyd’ – Llyfryn Hyrwyddo Addysg Gymraeg Sir Conwy

Dros y penwythnos (Ionawr 13eg- 14eg), mi fydd Menter Iaith Conwy yn rhan o ddigwyddiad Cymerwch Ran, Venue Cymru, Llandudno. Yno mi fydd y Fenter yn lansio eu Llyfryn Hyrwyddo Addysg Gymraeg Sir Conwy, ‘Y Gorau o Ddau Fyd’.  Wrth wneud cais am le mewn ysgol i’ch...

Digwyddiadau Mis Ionawr

Blwyddyn Newydd Dda i chi! Edrychwn ymlaen i'ch gweld yn 2024! Dyma'n gweithgareddau cynta'r flwyddyn: 08.01 - Panad a Sgwrs, Caffi Llan, Glan Conwy (10.30am) 13.01 - Sioe Taith yr Iaith, Mewn Cymeriad (Digwyddiad Cymerwch Ran, Venue Cymru) (11.15am) 18.01 - Taith...

Llanast Llanrwst 2023

Mae gŵyl Llanast Llanrwst yn ôl eleni am y tro cyntaf ers blynyddoedd… ac yn dathlu 20 mlynedd o Llanast Llanrwst! Er bod y pandemig wedi amharu ar yr ŵyl ers sawl blwyddyn bellach, mae Llanast Llanrwst wedi parhau i gynnal digwyddiadau megis dramâu Theatr Bara Caws,...

Hysbyseb Swydd – Cynhyrchydd Creadigol Llawrydd (Ail hysbyseb)

Ffi: £9,000 Amserlen: Ionawr 2024 - Awst 2024 CRYNODEB: Rydym yn chwilio am Gynhyrchydd Creadigol arloesol i gefnogi’r gwaith o wireddu ein rhaglen Cysylltu a Ffynnu, partneriaeth ymchwil weithredu newydd gyffrous rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Menter Iaith a...

Digwyddiadau Mis Tachwedd

Dyma’r gweithgareddau sydd gennym ni ar y gweill ym mis Tachwedd: 01.11 - Llwybr Darganfod Coed Yr Hydref, Trefriw (10am) 04 - 05.11 - Gŵyl y Merlod Gwyllt Pen & Llanfair (Llais y Lle) 13.11 – Panad a Sgwrs, Caffi Providero, Llandudno (10.30am) 19.11 - Clwb Antur...

Addysg Gymraeg – Y Gorau o Ddau Fyd

Gall pob plentyn yn Sir Conwy ddod yn ddwyieithog drwy gael addysg Gymraeg.

Darganfod mwy.