Menter Iaith Conwy

Cefnogi | Darparu | Hyrwyddo

Ein Gwaith

Dod o Hyd i Ni

Hyrwyddo’r Gymraeg

Hysbyseb Swydd – Cynhyrchydd Creadigol Llawrydd

Ffi: £9,000 Amserlen: Tachwedd 2023 - Mehefin 2024 CRYNODEB: Rydym yn chwilio am Gynhyrchydd Creadigol arloesol i gefnogi’r gwaith o wireddu ein rhaglen Cysylltu a Ffynnu, partneriaeth ymchwil weithredu newydd gyffrous rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Menter...

Dyblu’r Defnydd: Haf o Hwyl Menter Iaith Conwy

Bydd bron i 30 o ddigwyddiadau a gweithgareddau llawn hwyl wedi eu trefnu ledled sir Conwy yr haf hwn, gyda’r pwyslais ar ddyblu’r defnydd o’r Gymraeg. Yn ôl y sefydliad cymunedol sy’n gweithio tuag at nod y Llywodraeth o greu miliwn osiaradwyr Cymraeg, Menter Iaith...

Bwrlwm ar y Glannau

Gig Dafydd Iwan, Theatr Colwyn Braf oedd gweld amrywiol Bwyllgorau Ardal y Glannau'n weithgar dros gyfnod gaeaf / gwanwyn 2023, gyda nifer o ddigwyddiadau llwyddiannus wedi'u trefnu, er enghraifft: Bae Colwyn: Daeth dros 300 draw i Theatr Colwyn i fwynhau gig Dafydd...

Hysbyseb Swydd: Swyddog Prosiect Ardal Arfordirol – dyddiad cau 21/04/23

Cyfle i weithio yn cefnogi grwpiau cymunedol ac yn hybu’r Gymraeg a dwyieithrwydd yngngogledd siroedd Conwy a Dinbych. Swyddog Prosiect Ardal Arfordirol 22 awr yr wythnos (gyda rhai oriau gyda’r nos ac ar benwythnosau yn achlysurol) Cytundeb hyd ddiwedd 2025, yn...

Antur Conwy

Mae Haf 2021 wedi bod yn llawn bwrlwm yma ym Menter Iaith Conwy gan ein bod wedi gallu cynnig gweithareddau awyr agored, Antur Conwy, yn rhad ac am ddim i bobl ifanc o hyd a lled y sir. Gyda diolch i Gyngor Conwy am ariannu'r gweithgareddau trwy eu cynllun grant Haf o...

Lawnsio CAMU – Brand Hyrwyddo Busnesau Awyr Agored

Lawnsio CAMU yn swyddogol – 5pm Dydd Llun 5ed Gorffennaf, Dinas Dinlle, Gwynedd Yn dilyn cyfnod anodd iawn i fusnesau’r sector awyr agored oherwydd COVID-19, mae’n bleser gan Fentrau Iaith Gwynedd (Hunaniaith), Bangor, Conwy a Môn lawnsio cynllun CAMU. Ymgyrch yw CAMU...

Addysg Gymraeg – Y Gorau o Ddau Fyd

Gall pob plentyn yn Sir Conwy ddod yn ddwyieithog drwy gael addysg Gymraeg.

Darganfod mwy.