Menter Iaith Conwy

Cefnogi | Darparu | Hyrwyddo

Ein Gwaith

Dod o Hyd i Ni

Hyrwyddo’r Gymraeg

Swyddog Maes Ardal Arfordirol a Chymorth Gweinyddol (Cyfnod Mamolaeth)

Hoffech chi gyfle i weithio gyda sefydliad sy’n hyrwyddo a datblygu’r defnydd o’r Gymraeg yn Sir Conwy?  Yn gyfrifol am arwain gwaith maes Menter Iaith Conwy yn ardal arfodirol y Sir. Amcan y gwaith yw creu cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg yn gymdeithasol. Bydd...

Digwyddiadau Mis Mai

Dyma’r gweithgareddau sydd gennym ar y gweill ym mis Mai: 02.05 – Bingo a Malu Awyr, Ink, Bae Colwyn (7pm) 08.05 – Gweithdai Crychydd o Heddwch, Canolfan Cadwraeth a Gwarchod Natur Pensychnant (10:30am - 12:30pm) (2:00 - 4:00pm) 09.05 - Malu Awyr, Gwesty'r Eryrod,...

Ail Hysbyseb: Swyddog Ardal Hiraethog Sir Conwy a Sir Ddinbych

Cyfle i weithio i gefnogi grwpiau cymunedol a hybu’r Gymraeg a dwyieithrwydd yn ne siroedd Conwy a Dinbych Diolch i nawdd gan gronfeydd Ffermydd Gwynt Brenig a Clocaennog mae Mentrau Iaith Conwy a Sir Ddinbych yn chwilio am swyddog prosiect i sefydlu a chefnogi...

Digwyddiadau Mis Ebrill

Dyma’r gweithgareddau sydd gennym ar y gweill ym mis Ebrill: 03.04 – Parti Magi Ann, Llyfrgell Llandudno (10.30am) 04.04 - Cwis a Malu Awyr, Ink, Bae Colwyn (7pm) 15.04 - Panad a Sgwrs, Eglwys Crwst, Llanrwst (10.30am)  19.04 - Gweithdy geiriau, celf a natur, Perllan...

Galwad am Ymarferwyr Creadigol

Terfynau Amser y Prosiect: Ebrill 2024 - Tachwedd 2024 Ffi: £3,500 - £7,000 Dyddiad Cau: 12pm, Dydd Mawrth, 2.04.2024 PRIF GYFRIFOLDEBAU Mae hon yn rhaglen newydd wedi’i hariannu trwy raglen Cysylltu a Ffynnu Cyngor Celfyddydau Cymru, gyda Chyngor Hil Cymru, Menter...

Digwyddiadau mis Mawrth

Dyma’r gweithgareddau sydd gennym ar y gweill ym mis Mawrth: 01.03 - Noson Cawl a Chân Dydd Gŵyl Dewi yng nghwmni Beryl a Bryn, Pandy Tudur, Liverpool Arms, Conwy (6pm) 01.03 - Sesiwn Acwstig, Gwesty'r Eryrod, Llanrwst (7pm) 04.03 - Panad a Sgwrs, Caffi Llyn Brenig...

Addysg Gymraeg – Y Gorau o Ddau Fyd

Gall pob plentyn yn Sir Conwy ddod yn ddwyieithog drwy gael addysg Gymraeg.

Darganfod mwy.