Mentrau Iaith Cymru

Ein Gwaith Dod o hyd i Ni Hyrwyddo'r Gymraeg

News

Small

Amser Stori Cymraeg - Ap Cyffrous i Rieni a Phlant

Magi Ann a'i Ffrindiau

Datblygwyd Ap Magi Ann gan Fentrau Iaith y Gogledd. Mae 4 ap Magi Ann newydd sbon ar gael i helpu plant ddysgu darllen trwy gyfrwng y Gymraeg.

Clicia fan hyn i glywed mwy!

Small

Gwefan Cymraeg

Gwefan newydd i hyrwyddo'r Gymraeg

Mae’r wefan yn cynnig gwybodaeth am yr amrywiaeth o gyfleoedd sydd ar gael i ddefnyddio’r Gymraeg – gyda’r teulu, gyda phlant a phobl ifanc yn eu harddegau, ac yn y gweithle.

Ewch i wefan Cymraeg

Small

Diogelu Dyfodol S4C

Arwydda'r Ddeiseb

Meirion Davies, Cadeirydd Cenedlaethol Mentrau Iaith Cymru: "Mae effaith gadarnhaol S4C yn sylweddol, nid yn unig o ran codi proffil y Gymraeg fel iaith bob dydd ond drwy greu gwaith cyfrwng Cymraeg ar draws y wlad.

Clicia fan hyn am fwy o wybodaeth.