Mentrau Iaith Cymru

Ein Gwaith Dod o hyd i Ni Hyrwyddo'r Gymraeg

News

Small

Meithrinfa Derwen Deg

Meithrinfa Gymraeg yng Nghyffordd Llandudno

Gofal plant drwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghyffordd Llandudno. Cwmni cydweithredol gafodd ei sefydlu gyda chymorth Menter Iaith Conwy yn 2014 yn ateb anghenion lleol.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Small

Helo Blod

Cefnogaeth i ddefnyddio'r Gymraeg o fewn eich busnes

Mae gwasanaeth Helo Blod ar gael yn rhad ac am ddim i fusnesau bychain sy'n ceisio defnyddio mwy o Gymraeg o fewn unrhyw agwedd o'u gwaith.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma

Small

Cyfieithu Cymunedol

Gwasanaeth cyfieithu am bris rhesymol

Cynnig gwasanaeth cyfieithu hwylus a fforddiadwy i'r trydydd sector. Cyfieithu testun a chyfieithu ar y pryd.

Clicia fan hyn am fwy o wybodaeth.