Digwyddiadau Mis Mai

Digwyddiadau Mis Mai

Dyma’r gweithgareddau sydd gennym ar y gweill ym mis Mai: 02.05 – Bingo a Malu Awyr, Ink, Bae Colwyn (7pm) 08.05 – Gweithdai Crychydd o Heddwch, Canolfan Cadwraeth a Gwarchod Natur Pensychnant (10:30am – 12:30pm) (2:00 – 4:00pm) 09.05 – Malu Awyr,...
Digwyddiadau Mis Ebrill

Digwyddiadau Mis Ebrill

Dyma’r gweithgareddau sydd gennym ar y gweill ym mis Ebrill: 03.04 – Parti Magi Ann, Llyfrgell Llandudno (10.30am) 04.04 – Cwis a Malu Awyr, Ink, Bae Colwyn (7pm) 15.04 – Panad a Sgwrs, Eglwys Crwst, Llanrwst (10.30am)  19.04 – Gweithdy geiriau, celf...
Galwad am Ymarferwyr Creadigol

Galwad am Ymarferwyr Creadigol

Terfynau Amser y Prosiect: Ebrill 2024 – Tachwedd 2024 Ffi: £3,500 – £7,000 Dyddiad Cau: 12pm, Dydd Mawrth, 2.04.2024 PRIF GYFRIFOLDEBAU Mae hon yn rhaglen newydd wedi’i hariannu trwy raglen Cysylltu a Ffynnu Cyngor Celfyddydau Cymru, gyda Chyngor Hil...
Digwyddiadau mis Mawrth

Digwyddiadau mis Mawrth

Dyma’r gweithgareddau sydd gennym ar y gweill ym mis Mawrth: 01.03 – Noson Cawl a Chân Dydd Gŵyl Dewi yng nghwmni Beryl a Bryn, Pandy Tudur, Liverpool Arms, Conwy (6pm) 01.03 – Sesiwn Acwstig, Gwesty’r Eryrod, Llanrwst (7pm) 04.03 – Panad a...