Cysylltu

Rydym wrth ein boddau yn clywed gennych felly dilynwch y dolenni perthnasol i gysylltu gyda ni am eich syniadau, adborth a chyfleoedd i gydweithio.

Ceisia Menter Iaith Conwy roi’n cynulleidfa yn gyntaf, gan wella ansawdd ein gofal cwsmer a’r cynnig i’n haelodau.

Rydym yn croesawu unrhyw farn am wasanaeth Menter Iaith Conwy boed yn gadarnhaol neu’n negyddol, a byddwn yn trin â chwynion yn deg yn dilyn y broses hon.


Meirion Ll Davies – Cyfarwyddwyr Datblygu (meirion@miconwy.cymru)
Glesni Lloyd – Swyddog Gwledig a Chyllid (glesni@miconwy.cymru)
Anna Prysor – Swyddog Arfordirol a Chymorth Gweinyddol (anna@miconwy.cymru)
Bedwyr ap Gwyn – Swyddog Datblygu Asiantaeth Awyr Agored (bedwyr@miconwy.cymru)
Nia Mair Morris – Swyddog Ymchwil y Gymraeg mewn Twristiaeth (nia@miconwy.cymru)

Cyfieithu Cymunedol 01492 642 796
Cyfieithydd – Dwysan Lowri (dwysancyfieithu@gmail.com)
Cyfieithydd – Eluned Rhiannon (eluned@miconwy.org)
Safle we: www.cyfcym.cymru

Menter Iaith Conwy
Y Sgwâr
Llanrwst
Sir Conwy
LL26 0LD
(01492) 642357