Defnyddio’r Gymraeg yn eich busnes

Gorff 4, 2023 | Uncategorized @cy | 0 comments

Defnyddio’r Gymraeg yn eich busnes

Canllawiau Croeso

Bu’r Fenter yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i lunio’r pecyn hwn.

Berchen ar fusnes?

Y tu mewn fe ddewch chi o hyd i wybodaeth am y Gymraeg yn Sir Conwy a chynghorion a allai fod o fudd ichi wrth hyrwyddo eich busnes neu siarad gyda chwsmeriaid.

Canllawiau Croeso (Cym)
Tourism Toolkit

Cyllidwyd y proseict hwn gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig trwy Gronfa Adfywio Cymunedol y Deyrnas Unedig