Adroddiad / Canllaw / Mesur Canlyniadau / MIC / Llywodraeth Cymru 2015

[:en]Nod y pecyn hwn, a ddatblygwyd ar y cyd rhwng Mentrau Iaith Cymru a Llywodraeth Cymru, yw rhoi arweiniad i’r Mentrau Iaith ar ddulliau addas y gellir eu defnyddio ‘i fesur canlyniadau sydd o fudd i’r Gymraeg drwy gynnal gweithgareddau a / neu brosiectau o fewn y meysydd strategol Strategaeth y Gymraeg.[:]