Hysbyseb Swydd – Cynhyrchydd Creadigol Llawrydd (Ail hysbyseb)

Tach 2, 2023 | Uncategorized @cy | 0 comments

Hysbyseb Swydd – Cynhyrchydd Creadigol Llawrydd (Ail hysbyseb)

Ffi: £9,000

Amserlen: Ionawr 2024 – Awst 2024

CRYNODEB:
Rydym yn chwilio am Gynhyrchydd Creadigol arloesol i gefnogi’r gwaith o wireddu ein rhaglen Cysylltu a Ffynnu, partneriaeth ymchwil weithredu newydd gyffrous rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Menter Iaith a Race Council Cymru sy’n cael ei noddi gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Rhagor o wybodaeth am y prosiect:
Cysylltwch â Claire Turner, Ymgynghorydd Creadigol ar

Sut i wneud cais:
• Cyflwynwch fywgraffiad o’ch profiad celfyddydol a diwylliannol;
• Rhowch grynodeb o’r rhesymau pam mai chi yw’r unigolyn cywir ar gyfer y rôl yn
seiliedig ar y prif gyfrifoldebau
• Rhowch ddadansoddiad o’r ffi o £9,000 dros oes y rhaglen.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg. Gallwch gyflwyno eich cais yn
ysgrifenedig neu fel fideo digidol.


Anfonwch eich cais drwy e-bost at Helen Davies: helen.e.davies@venuecymru.co.uk

Dyddiad Cau: 12pm ddydd Mercher 22 Tachwedd.

Bydd y cyfweliadau’n cael eu cynnal ddydd Mercher 6 Rhagfyr yn Venue Cymru, Llandudno.

Dogfennau:

Hysbyseb Swydd (Cymraeg)

Hysbyseb Swydd (Saesneg)

Prif Gyfrifoldebau (Cymraeg)

Prif Gyfrifoldebau (Saesneg)