Hysbyseb Swydd: Swyddog Prosiect Ardal Arfordirol – dyddiad cau 21/04/23

Maw 28, 2023 | Uncategorized @cy | 0 comments

Cyfle i weithio yn cefnogi grwpiau cymunedol ac yn hybu’r Gymraeg a dwyieithrwydd yng
ngogledd siroedd Conwy a Dinbych.

Swyddog Prosiect Ardal Arfordirol

22 awr yr wythnos (gyda rhai oriau gyda’r nos ac ar benwythnosau yn achlysurol)

Cytundeb hyd ddiwedd 2025, yn ddibynnol ar asesiad cyfnod prawf llwyddiannus
Diolch i nawdd gan gronfa Gwynt y Mor a Gwastadeddau Rhyl mae Mentrau Iaith
Conwy a Sir Ddinbych yn chwilio am swyddog prosiect i sefydlu a chefnogi grwpiau
cymunedol mewn cymunedau ar draws ardal arfordirol rhwng Prestatyn a
Llandudno.

Bydd y swyddog yn gyfrifol am adnabod a chefnogi grwpiau gwirfoddol gyda’r bwriad i
adnabod anghenion y cymunedau o ran defnydd o’r Gymraeg yn gymdeithasol. Bydd hyn yn
cynnwys gweithio efo plant a phobl ifanc a phwyllgorau ardal o fewn y diriogaeth. Bydd
rhywfaint o ddyletswyddau gweinyddol megis cadw cofnodion, creu a dadansoddi holiaduron
ac adrodd ar gynnydd y prosiect yn chwarterol.

Disgwylir y bydd angen i’r swyddog fod â pheth profiad o weithio gyda gwirfoddolwyr neu
grwpiau cymunedol, a bod yn hyderus wrth gyfathrebu’n gyhoeddus yn Gymraeg ac yn
Saesneg.

Cyflog: Rhwng £20,541 i £22,911.00 yn ddibynnol ar brofiad.
Lleoliad: Rhannu rhwng swyddfeydd Menter Iaith Conwy, Llanrwst a Menter Iaith Sir
Ddinbych
yn Ninbych (gydag o leiaf hanner yr oriau gwaith allan yn y cymunedau ar hyd
lannau’r ddwy sir).

Am fanylion a disgrifiad swydd cysylltwch efo meirion@miconwy.cymru.

Cais drwy lythyr a CV Dyddiad Cau: 9am ar 21 Ebrill 2023