Newyddion a Digwyddiadau

Digwyddiadau Mis Ebrill

Digwyddiadau Mis Ebrill

Dyma’r gweithgareddau sydd gennym ar y gweill ym mis Ebrill: 03.04 – Parti Magi Ann, Llyfrgell Llandudno (10.30am) 04.04 - Cwis a Malu Awyr, Ink, Bae Colwyn (7pm) 15.04 - Panad a Sgwrs, Eglwys Crwst, Llanrwst (10.30am)  19.04 - Gweithdy geiriau, celf a natur, Perllan...

Galwad am Ymarferwyr Creadigol

Galwad am Ymarferwyr Creadigol

Terfynau Amser y Prosiect: Ebrill 2024 - Tachwedd 2024 Ffi: £3,500 - £7,000 Dyddiad Cau: 12pm, Dydd Mawrth, 2.04.2024 PRIF GYFRIFOLDEBAU Mae hon yn rhaglen newydd wedi’i hariannu trwy raglen Cysylltu a Ffynnu Cyngor Celfyddydau Cymru, gyda Chyngor Hil Cymru, Menter...

Digwyddiadau mis Mawrth

Digwyddiadau mis Mawrth

Dyma’r gweithgareddau sydd gennym ar y gweill ym mis Mawrth: 01.03 - Noson Cawl a Chân Dydd Gŵyl Dewi yng nghwmni Beryl a Bryn, Pandy Tudur, Liverpool Arms, Conwy (6pm) 01.03 - Sesiwn Acwstig, Gwesty'r Eryrod, Llanrwst (7pm) 04.03 - Panad a Sgwrs, Caffi Llyn Brenig...

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Menter Iaith Conwy

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Menter Iaith Conwy

Estynnir gwahoddiad i chi i Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol Menter Iaith Conwy a fydd yn cael ei gynnal yng Nghlwb y Cymrodorion (Comrades), Conwy ar nos Iau, 14eg o Fawrth, 2024 am 6pm. Yn dilyn y cyfarfod, byddwn yn croesawu'r canwr Gwilym Bowen Rhys atom....

Digwyddiadau Mis Chwefror

Digwyddiadau Mis Chwefror

Dyma’r gweithgareddau sydd gennym ar y gweill ym mis Chwefror: 01.02 - Malu Awyr, Ink, Bae Colwyn (7pm) 05.02 - Panad a Sgwrs, Swyddfa Menter Iaith Conwy, Llanrwst (10.30am) 09.02 - Siarcod Cymru, Bae Colwyn (1pm) (LLAWN) 10.02 - Adar y Gaeaf, RSPB Conwy (10am) 11.02...

Digwyddiadau Mis Ionawr

Digwyddiadau Mis Ionawr

Blwyddyn Newydd Dda i chi! Edrychwn ymlaen i'ch gweld yn 2024! Dyma'n gweithgareddau cynta'r flwyddyn: 08.01 - Panad a Sgwrs, Caffi Llan, Glan Conwy (10.30am) 13.01 - Sioe Taith yr Iaith, Mewn Cymeriad (Digwyddiad Cymerwch Ran, Venue Cymru) (11.15am) 18.01 - Taith...

Llanast Llanrwst 2023

Llanast Llanrwst 2023

Mae gŵyl Llanast Llanrwst yn ôl eleni am y tro cyntaf ers blynyddoedd… ac yn dathlu 20 mlynedd o Llanast Llanrwst! Er bod y pandemig wedi amharu ar yr ŵyl ers sawl blwyddyn bellach, mae Llanast Llanrwst wedi parhau i gynnal digwyddiadau megis dramâu Theatr Bara Caws,...