Newyddion a Digwyddiadau

Hysbyseb Swydd: Swyddog Prosiect Ardal Arfordirol

Hysbyseb Swydd: Swyddog Prosiect Ardal Arfordirol

Cyfle i weithio yn cefnogi grwpiau cymunedol ac yn hybu’r Gymraeg a dwyieithrwydd yngngogledd siroedd Conwy a Dinbych Swyddog Prosiect Ardal Arfordirol 22 awr yr wythnos (gyda rhai oriau gyda’r nos ac ar benwythnosau yn achlysurol) Cytundeb hyd ddiwedd 2025, yn...

Cyfle i weithio gyda Menter Iaith Conwy

Cyfle i weithio gyda Menter Iaith Conwy

Hoffech chi gyfle i weithio gyda sefydliad sy’n hyrwyddo a datblygu’r defnydd o’r Gymraeg yn Sir Conwy? Swyddog Maes Ardal Arfordirol a Chymorth Gweinyddol (Cyfnod Mamolaeth) Yn gyfrifol am arwain gwaith maes Menter Iaith Conwy yn ardal arfordirol y Sir.Amcan y gwaith...

Antur Conwy

Antur Conwy

Mae Haf 2021 wedi bod yn llawn bwrlwm yma ym Menter Iaith Conwy gan ein bod wedi gallu cynnig gweithareddau awyr agored, Antur Conwy, yn rhad ac am ddim i bobl ifanc o hyd a lled y sir. Gyda diolch i Gyngor Conwy am ariannu'r gweithgareddau trwy eu cynllun grant Haf o...

Lawnsio CAMU – Brand Hyrwyddo Busnesau Awyr Agored

Lawnsio CAMU – Brand Hyrwyddo Busnesau Awyr Agored

Lawnsio CAMU yn swyddogol – 5pm Dydd Llun 5ed Gorffennaf, Dinas Dinlle, Gwynedd Yn dilyn cyfnod anodd iawn i fusnesau’r sector awyr agored oherwydd COVID-19, mae’n bleser gan Fentrau Iaith Gwynedd (Hunaniaith), Bangor, Conwy a Môn lawnsio cynllun CAMU. Ymgyrch yw CAMU...

Datblygu Neuadd yr Hen Fanc

Datblygu Neuadd yr Hen Fanc

Rydym yn chwilio am syniadau ar sut i ddefnyddio hen neuadd yn nho ein pencadlys ar sgwâr Llanrwst. Eisoes rydym wedi addasu dau lawr cyntaf adeilad hen fanc HSBC yn y dref yn swyddfeydd i Menter Iaith Conwy, Cyfieithu Cymunedol a Mentrau Iaith Cymru yn ogystal â...

Lockdown Rock ar Ras

Lockdown Rock ar Ras

Ewch i wrando ar gân newydd sbon band ifanc o Ddyffryn Conwy, a recordiwyd yn ystod y cyfnod clo o bedwar cartref gwahanol - o Gonwy i Gaerdydd! Bu’r criw sydd rhwng 13 - 15 mlwydd oed yn cyfarfod yn wythnosol yn adeilad Menter Iaith Conwy ar ddechrau’r flwyddyn, ond...

Aelod Staff Newydd

Aelod Staff Newydd

Dewch i adnabod aelod staff mwyaf newydd y Fenter, sef Glesni Lloyd: Helo! Glesni ydw i a fi ydi’r aelod newydd i dîm gwych Menter Iaith Conwy. Swyddog Gwledig a Chyllid newydd y fenter ydw i, a dwi’n edrych ymlaen yn fawr iawn i gael dod allan i’r gymuned i’ch...

Brwydr y Bwgan Brain

Brwydr y Bwgan Brain

Am y tro cyntaf eleni, mae Mentrau Iaith Cymru yn cynnal cystadleuaeth genedlaethol i annog bobl ymhob rhan o Gymru i fynd ati i greu bwganod brain. Yn aml iawn, mae creu bwgan brain yn gystadleuaeth poblogaidd mewn sioeau bach lleol ar draws y wlad, ond gyda’r sioeau...

Clwb Busnesau Hiraethog Business Club

Clwb Busnesau Hiraethog Business Club

Clwb Busnes Hiraethog i barhau dan nawdd Cronfa Ffarm Wynt Brenig Mae Clwb Busnes Hiraethog wedi bod yn llwyddiannus mewn denu grant gan gronfa Budd Cymunedol Brenig Wind Ltd. Cafwyd cyfle i fusnesau ardal Hiraethog ddod at ei gilydd am y tro cyntaf ym mis Ionawr ar...