Mentrau Iaith Cymru

Small

Newyddion diweddaraf

Ffilm Animeiddio Llanrwst yn Llosgi

Postiwyd Wednesday July 17th, 2019 yng nghategori Newyddion

Ffilm Animeiddio ‘Llanrwst yn Llosgi’ wedi ei gynhyrchu gan gwmni Sbectol cyf wrth gydeithio a chynnal gweithdai gyda plant a phobl ifanc ...

Cwrs Mynydda Alpaidd

Postiwyd Tuesday July 16th, 2019 yng nghategori Newyddion

Cwrs Mynydda Alpaidd – Chamonix 2019 Ym mis Mai, trwy gefnogaeth Cronfa Partneriaeth Eryri, sy’n cael ei weinyddu gan Menter Iaith Conwy, aeth...

Prosiect Dathlu Treftadaeth Llanrwst

Postiwyd Thursday July 4th, 2019 yng nghategori Newyddion

Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi bod yn gweithio ar brosiect cyffrous iawn, sef Prosiect Dathlu Treftadaeth Llanrwst, yn dilyn Blwyddyn y Chwedla...

Diwrnodau Hwyl yr Haf

Postiwyd Monday July 1st, 2019 yng nghategori Digwyddiadau

Brysiwch i archebu eich lle ar ein diwrnodau hwyl dros wyliau’r haf – nifer cyfyngedig o lefydd ar ôl! *Rydym angen enwau i mewn erbyn y ...

Gŵyl y Glannau

Postiwyd Wednesday June 12th, 2019 yng nghategori Digwyddiadau

Mae Cymdeithas Gymraeg Glan Conwy, Llais Llan, yn falch o gyhoeddi y bydd gŵyl Gymraeg newydd sbon yn cael ei chynnal eleni, ar ddydd Sadwrn y 6ed o ...

Diwrnod Dathlu Treftadaeth Llanrwst

Postiwyd Friday May 10th, 2019 yng nghategori Digwyddiadau

Dydd Sadwrn, Mai 18fed cafwyd diwrnod arbennig iawn ar gaeau Ysgol Bro Gwydir a’r Ganolfan Gymunedol, gyda diolch i Gronfa Dreftadaeth y Loteri Gene...

Caerdroia

Postiwyd Tuesday April 23rd, 2019 yng nghategori Digwyddiadau

Fel rhan o brosiect Dathlu Treftadaeth Llanrwst, bu criwiau o ddisgyblion Ysgol Dyffryn Conwy ac Ysgol Bro Gwydir yn brysur iawn yn creu ac yn ymarfer...