Mentrau Iaith Cymru

Small

Newyddion diweddaraf

Diwrnod Dathlu Treftadaeth Llanrwst

Postiwyd Friday May 10th, 2019 yng nghategori Digwyddiadau

Dydd Sadwrn, Mai 18fed cafwyd diwrnod arbennig iawn ar gaeau Ysgol Bro Gwydir a’r Ganolfan Gymunedol, gyda diolch i Gronfa Dreftadaeth y Loteri Gene...

Caerdroia

Postiwyd Tuesday April 23rd, 2019 yng nghategori Digwyddiadau

Fel rhan o brosiect Dathlu Treftadaeth Llanrwst, bu criwiau o ddisgyblion Ysgol Dyffryn Conwy ac Ysgol Bro Gwydir yn brysur iawn yn creu ac yn ymarfer...

Crefftau Gwyliau’r Pasg

Postiwyd Tuesday April 2nd, 2019 yng nghategori Digwyddiadau

Cyfle i deuluoedd ddod at ei gilydd i greu crefftau yn ystod Gwyliau’r Pasg. Dydd Mercher Ebrill 17 + 24 yng Nghanolfan Deulu Llanrwst 10:30am &...

Gwyliau Hwyl y Pasg

Postiwyd yng nghategori Digwyddiadau

Diwrnod llawn gweithgareddau amrywiol yn cynnwys pêl-droed, ‘dodgeball’, golff, hoci a mwy! Addas i blant rhwng 5-11 mlwydd oed 9:30 R...

Gwyliau Hwyl Hanner Tymor

Postiwyd Thursday January 31st, 2019 yng nghategori Digwyddiadau

Dewch i ymuno gyda ni ac Urdd Conwy yn ystod hanner tymor Chwefror. Digon o weithgareddau a hwyl i’w gael: Ffurflen Archebu...

Gig Mr – Mark Roberts (Y Cyrff, Catatonia)

Postiwyd Tuesday October 16th, 2018 yng nghategori Newyddion

Cafwyd noson arbennig yn Llanrwst yng nghwmni Mr (Mark Roberts), Omaloma a Bitw ar y 9fed o Chwefror yn Clwb Llanrwst. Diolch yn fawr iawn iddynt am d...

Prosiect Telyn: Dathlu Treftadaeth Llanrwst

Postiwyd Tuesday May 29th, 2018 yng nghategori Newyddion

Taith Ysgolion Gwledig Conwy Bu Elin yn brysur yn ymweld a rai o ysgolion yr ardal i son am hanes y delyn deires a’i chysylltiad gyda Llanrwst a...