Mentrau Iaith Cymru

Small

Newyddion diweddaraf

Gwersi Cymraeg

Postiwyd Thursday August 29th, 2019 yng nghategori Newyddion

Mae mis Medi’n prysur agosáu, sy’n golygu y bydd llwythi o gyrsiau newydd Dysgu Cymraeg yn cychwyn hefyd ar hyd a lled y wlad. Os oes gen...

Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019

Postiwyd Friday August 16th, 2019 yng nghategori Newyddion

Er gwaetha’r gwynt a’r glaw, cafwyd wythnos i’w chofio yn Llanrwst wythnos diwethaf. Roedd bwrlwm amlwg i’w weld o gwmpas y dr...

Eisteddfod 2019 – Dewch i Dre

Postiwyd Wednesday July 31st, 2019 yng nghategori Newyddion

Denu Eisteddfodwyr i ganol y dref Dewch i’r Dref i fwynhau awyrgylch bythgofiadwy a chefnogi busnesau lleol yr un pryd. Dyna yw neges tîm o weithwy...

Ffilm Animeiddio Llanrwst yn Llosgi

Postiwyd Wednesday July 17th, 2019 yng nghategori Newyddion

Ffilm Animeiddio ‘Llanrwst yn Llosgi’ wedi ei gynhyrchu gan gwmni Sbectol cyf wrth gydeithio a chynnal gweithdai gyda plant a phobl ifanc ...

Cwrs Mynydda Alpaidd

Postiwyd Tuesday July 16th, 2019 yng nghategori Newyddion

Cwrs Mynydda Alpaidd – Chamonix 2019 Ym mis Mai, trwy gefnogaeth Cronfa Partneriaeth Eryri, sy’n cael ei weinyddu gan Menter Iaith Conwy, aeth...

Prosiect Dathlu Treftadaeth Llanrwst

Postiwyd Thursday July 4th, 2019 yng nghategori Newyddion

Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi bod yn gweithio ar brosiect cyffrous iawn, sef Prosiect Dathlu Treftadaeth Llanrwst, yn dilyn Blwyddyn y Chwedla...

Diwrnodau Hwyl yr Haf

Postiwyd Monday July 1st, 2019 yng nghategori Digwyddiadau

Brysiwch i archebu eich lle ar ein diwrnodau hwyl dros wyliau’r haf – nifer cyfyngedig o lefydd ar ôl! *Rydym angen enwau i mewn erbyn y ...