Newyddion a Digwyddiadau

Hysbyseb Swydd – Cynhyrchydd Creadigol Llawrydd

Hysbyseb Swydd – Cynhyrchydd Creadigol Llawrydd

Ffi: £9,000 Amserlen: Tachwedd 2023 - Mehefin 2024 CRYNODEB: Rydym yn chwilio am Gynhyrchydd Creadigol arloesol i gefnogi’r gwaith o wireddu ein rhaglen Cysylltu a Ffynnu, partneriaeth ymchwil weithredu newydd gyffrous rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Menter...

Dyblu’r Defnydd: Haf o Hwyl Menter Iaith Conwy

Dyblu’r Defnydd: Haf o Hwyl Menter Iaith Conwy

Bydd bron i 30 o ddigwyddiadau a gweithgareddau llawn hwyl wedi eu trefnu ledled sir Conwy yr haf hwn, gyda’r pwyslais ar ddyblu’r defnydd o’r Gymraeg. Yn ôl y sefydliad cymunedol sy’n gweithio tuag at nod y Llywodraeth o greu miliwn osiaradwyr Cymraeg, Menter Iaith...

Bwrlwm ar y Glannau

Bwrlwm ar y Glannau

Gig Dafydd Iwan, Theatr Colwyn Braf oedd gweld amrywiol Bwyllgorau Ardal y Glannau'n weithgar dros gyfnod gaeaf / gwanwyn 2023, gyda nifer o ddigwyddiadau llwyddiannus wedi'u trefnu, er enghraifft: Bae Colwyn: Daeth dros 300 draw i Theatr Colwyn i fwynhau gig Dafydd...

Antur Conwy

Antur Conwy

Mae Haf 2021 wedi bod yn llawn bwrlwm yma ym Menter Iaith Conwy gan ein bod wedi gallu cynnig gweithareddau awyr agored, Antur Conwy, yn rhad ac am ddim i bobl ifanc o hyd a lled y sir. Gyda diolch i Gyngor Conwy am ariannu'r gweithgareddau trwy eu cynllun grant Haf o...

Lawnsio CAMU – Brand Hyrwyddo Busnesau Awyr Agored

Lawnsio CAMU – Brand Hyrwyddo Busnesau Awyr Agored

Lawnsio CAMU yn swyddogol – 5pm Dydd Llun 5ed Gorffennaf, Dinas Dinlle, Gwynedd Yn dilyn cyfnod anodd iawn i fusnesau’r sector awyr agored oherwydd COVID-19, mae’n bleser gan Fentrau Iaith Gwynedd (Hunaniaith), Bangor, Conwy a Môn lawnsio cynllun CAMU. Ymgyrch yw CAMU...

Datblygu Neuadd yr Hen Fanc

Datblygu Neuadd yr Hen Fanc

Rydym yn chwilio am syniadau ar sut i ddefnyddio hen neuadd yn nho ein pencadlys ar sgwâr Llanrwst. Eisoes rydym wedi addasu dau lawr cyntaf adeilad hen fanc HSBC yn y dref yn swyddfeydd i Menter Iaith Conwy, Cyfieithu Cymunedol a Mentrau Iaith Cymru yn ogystal â...

Lockdown Rock ar Ras

Lockdown Rock ar Ras

Ewch i wrando ar gân newydd sbon band ifanc o Ddyffryn Conwy, a recordiwyd yn ystod y cyfnod clo o bedwar cartref gwahanol - o Gonwy i Gaerdydd! Bu’r criw sydd rhwng 13 - 15 mlwydd oed yn cyfarfod yn wythnosol yn adeilad Menter Iaith Conwy ar ddechrau’r flwyddyn, ond...

Aelod Staff Newydd

Aelod Staff Newydd

Dewch i adnabod aelod staff mwyaf newydd y Fenter, sef Glesni Lloyd: Helo! Glesni ydw i a fi ydi’r aelod newydd i dîm gwych Menter Iaith Conwy. Swyddog Gwledig a Chyllid newydd y fenter ydw i, a dwi’n edrych ymlaen yn fawr iawn i gael dod allan i’r gymuned i’ch...

Brwydr y Bwgan Brain

Brwydr y Bwgan Brain

Am y tro cyntaf eleni, mae Mentrau Iaith Cymru yn cynnal cystadleuaeth genedlaethol i annog bobl ymhob rhan o Gymru i fynd ati i greu bwganod brain. Yn aml iawn, mae creu bwgan brain yn gystadleuaeth poblogaidd mewn sioeau bach lleol ar draws y wlad, ond gyda’r sioeau...