Mentrau Iaith Cymru

Antur Conwy

Postiwyd Tuesday August 31st, 2021 yng nghategori Newyddion

Mae Haf 2021 wedi bod yn llawn bwrlwm yma ym Menter Iaith Conwy gan ein bod wedi gallu cynnig gweithareddau awyr agored, Antur Conwy, yn rhad ac am ddim i bobl ifanc o hyd a lled y sir.

Gyda diolch i Gyngor Conwy am ariannu’r gweithgareddau trwy eu cynllun grant Haf o Hwyl, rydym wedi llwyddo i gynnig profiadau bythgofiadwy i bron i 50 o bobl ifanc yn ystod wythnos olaf gwyliau’r haf.

Dywedodd rhai rhieni; “Diolch am drefnu gymaint o weithgareddau. Plant wedi mwynhau y dringo yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn” a “Jyst nodyn i ddiolch yn fawr am y cyfle i padlfyrddio a dringo – da ni fel teulu yn gwerthfawrogi hyn. Mae’r plant wedi joio yn ofnadwy”

Diolch hefyd i Bedwyr o Pellennig a Stephen o Anelu Aim Higher am arwain y sesiynau.

Dyma flas i chi o’r gweithgareddau trwy luniau.

Rhannu'r cynnwys hwn