Mentrau Iaith Cymru

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Menter Iaith Conwy

Postiwyd Thursday May 7th, 2020 yng nghategori Newyddion

Hysbysiad o Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol Menter Iaith Conwy.

18.06.2020 – 6pm – Cyfarfod dros Zoom

Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, rhowch wybod i ni trwy e-bostio post@miconwy.cymru neu trwy alw 01492 642 357.

Rhannu'r cynnwys hwn