Mentrau Iaith Cymru

Cyfle i weithio gyda Menter Iaith Conwy a Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg

Postiwyd Sunday July 10th, 2022 yng nghategori Newyddion

Hoffech chi gyfle i weithio gyda sefydliad sy’n hyrwyddo a datblygu’r defnydd o’r Gymraeg yn Sir Conwy?

Teitl y Tendr: Datblygu Asedau (cyllidwyd gan Gronfa Gwydnwch Trydydd Sector Cymru Cam 3, a weinyddwyd gan CGGC)

Dyma gyfle i weithio ar gynlluniau cyffrous ac arloesol sydd wedi cael eu datblygu gan Menter Iaith Conwy. Mae Menter Iaith Conwy yn rhan o 2 gynllun cyfalaf sydd angen eu
datblygu. Mae dwy wedd i’r cynllun:

1) Adeilad Menter Iaith Conwy. Er fod y ddau lawr cyntaf o hen adeilad y Banc wedi eu atgyweirio mae’n dal angen datblygu’r Hen Neuadd drawiadol sydd yn y to fel y bydd modd eto i’r cyhoedd ei defnyddio, gweler y fideo hwn.

2) Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg. Oherwydd poblogrwydd y Feithrinfa, mae angen mwy o
le i ofalu am blant. Ar gyfer hyn, mae angen adeiladu estyniad.

Rydym yn eich gwahodd i gynnig pris i ni a fydd yn ein galluogi i ddenu arian cyfalaf i’r
cynlluniau ac wedyn rheoli y cynllun hyd at ddiwedd y gwaith adeiladu.

Mwy o fanylion yma, neu am fanylion pellach neu am sgwrs anffurfiol cysylltwch efo meirion@miconwy.cymru.

Dyddiad Cau 22/7/22. Cais drwy lythyr a CV.

Rhannu'r cynnwys hwn