Mentrau Iaith Cymru

Bore Hwyl Llyn Brenig

Postiwyd Tuesday April 2nd, 2019 yng nghategori Digwyddiadau

Cyfle i ddathlu dechrau gwyliau’r Pasg ar lan Llyn Brenig.

Bydd llwyth o weithgareddau yn addas ar gyfer y teulu i gyd (oedran cynradd)

Gweithgareddau’n cynnwys:
pwll peli a chwarae meddal bychan
stori a chân
crefftau’r Pasg
gemau gwirion
cyfarfod Magi Ann
… a llawer mwy!

Dim ond £1 y plentyn – croeso cynnes i bawb!

Dydd Mawrth 16eg o Ebrill
10am – 12pm

Am fwy o fanylion cysylltwch â ni ar:

siwan@miconwy.org
01492 642 357

Rhannu'r cynnwys hwn