Mentrau Iaith Cymru

Gwyliau Hwyl y Pasg

Postiwyd Tuesday April 2nd, 2019 yng nghategori Digwyddiadau

Diwrnod llawn gweithgareddau amrywiol yn cynnwys pêl-droed, ‘dodgeball’, golff, hoci a mwy!
Addas i blant rhwng 5-11 mlwydd oed
9:30 – 3:00yp
£10 y diwrnod

Ebrill 23: Ysgol Tudno, Llandudno
Ebrill 24: Yr Hen Ysgol, Penmachno
Ebrill 25: Ysgol Pencae, Penmaenmawr

Lle i 30 yn unig i bob sesiwn

Ffurflen Archebu i’w gweld uchod – dychwelwch i:

siwan@miconwy.org
01492 642 357
Menter Iaith Conwy
Y Sgwâr
Llanrwst
Conwy
LL26 0LD

Rhannu'r cynnwys hwn