Mentrau Iaith Cymru

Ffilm Animeiddio Llanrwst yn Llosgi

Postiwyd Wednesday July 17th, 2019 yng nghategori Newyddion

Ffilm Animeiddio ‘Llanrwst yn Llosgi’ wedi ei gynhyrchu gan gwmni Sbectol cyf wrth gydeithio a chynnal gweithdai gyda plant a phobl ifanc Ysgolion Bro Gwydir a Dyffryn Conwy, Llanrwst.

Arienir y cynllun gan:
Gronfa Treftadaeth y Loteri
Cyngor Tref Llanrwst
Cronfa Partneriaeth Eryri – Parc Cenedlaethol
Arian LEADER Conwy Cynhaliol

Cewch weld y ffilm isod – Mwynhewch:

Rhannu'r cynnwys hwn