Mentrau Iaith Cymru

Gig Mr – Mark Roberts (Y Cyrff, Catatonia)

Postiwyd Tuesday October 16th, 2018 yng nghategori Newyddion

Cafwyd noson arbennig yn Llanrwst yng nghwmni Mr (Mark Roberts), Omaloma a Bitw ar y 9fed o Chwefror yn Clwb Llanrwst. Diolch yn fawr iawn iddynt am ddod, a diolch i bwyllgor Maes B a’r Eisteddfod am gydweithio hefo ni.

Dyma i chi flas o’r noson i’r rhai a fethodd ddod (neu’r rhai oedd yno, ond ddim yn cofio!)
Lluniau: Dafydd Chilton

Ffeiliau

Rhannu'r cynnwys hwn