Mentrau Iaith Cymru

Hysbyseb Swydd

Postiwyd Friday May 15th, 2020 yng nghategori Newyddion

Cyfle i weithio gyda Menter Iaith Conwy

Hoffech chi gyfle i weithio gyda sefydliad sy’n hyrwyddo a datblygu’r defnydd o’r Gymraeg yn Sir Conwy? Mae swydd rhan-amser angen ei llenwi ym Menter Iaith Conwy yn Llanrwst.

Swyddog Cyllid Menter Iaith Conwy
Yn gyfrifol am reoli cyllid Menter Iaith Conwy sydd yn cynnwys trefnu taliadau, trefnu’r cyfrifon blynyddol, cynorthwyo efo gosod cyllidebau cynlluniau amrywiol a pharatoi rhagamcanion cyllidebol.

Cyflog £23,398 (pro rata)
Oriau: 15 awr yr wythnos
Lleoliad: Swyddfa Menter Iaith Conwy, Llanrwst

Ewch i gornel dde top y dudalen hon i weld y swydd ddisgrifiad, a cysylltwch â Meirion am sgwrs pellach: meirion@miconwy.cymru

Dyddiad Cau 26ain o Fehefin. Cais drwy lythyr a CV.