Newyddion a Digwyddiadau

Clwb Busnesau Hiraethog Business Club

Clwb Busnesau Hiraethog Business Club

Clwb Busnes Hiraethog i barhau dan nawdd Cronfa Ffarm Wynt Brenig Mae Clwb Busnes Hiraethog wedi bod yn llwyddiannus mewn denu grant gan gronfa Budd Cymunedol Brenig Wind Ltd. Cafwyd cyfle i fusnesau ardal Hiraethog ddod at ei gilydd am y tro cyntaf ym mis Ionawr ar...

Prosiect Dathlu Treftadaeth Llanrwst

Prosiect Dathlu Treftadaeth Llanrwst

Rydym yn falch o gyhoeddi adroddiad diwedd prosiect Dathlu Treftadaeth Llanrwst, sydd wedi bod yn rhan hollbwysig o'n gwath fel Menter Iaith Conwy dros y ddwy flynedd diwethaf. Sbardunodd y prosiect o'r Flwyddyn y Chwedlau, ond tyfodd yn rhywbeth llawer mwy erbyn y...

RAS 123

#RAS123 😅🏃‍♂️🏃‍♀️🚶‍♂️🚶‍♀️🌈❤️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Roedd Ras yr Iaith i fod i ymweld â thref Llandudno eleni - ond nid oes angen i ni boeni, gan ein bod yn dod a #RAS123 atoch chi!! Helpwch ni yn ymgyrch genedlaethol y Mentrau Iaith i gyrraedd ein targed o £7,000 o bunnoedd, fydd yn...

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Menter Iaith Conwy

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Menter Iaith Conwy

Hysbysiad o Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol Menter Iaith Conwy. 18.06.2020 - 6pm - Cyfarfod dros Zoom Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, rhowch wybod i ni trwy e-bostio post@miconwy.cymru neu trwy alw 01492 642 357.

Hwyl yn y Cartref

Hwyl yn y Cartref

Mae'r wythnosau wedi hedfan ers i'r Llywodraeth gyhoeddi ein bod i aros adref tan y bydd rhybydd pellach. Roedd y syniad o gael gweithio o adref, a chael treulio mwy o amser gyda'r teulu yn deimlad hyfryd ar y dechrau. Roedd yn teimlo fel bod gennym fwy o amser i...

Gwybodaeth Danfon Bwyd

Mae Tîm Lles Cymunedol Conwy wedi creu adnodd i helpu i ddarganfod pwy all anfon bwyd i'ch cartref. Os oes unrhyw fusnesau lleol eraill nad ydynt wedi'u cynnwys, cysylltwch â'r tîm ar 01492 577449 er mwyn iddynt ychwanegu manylion y busnesau ychwanegol. Dros Gonwy...

Gweithgareddau Didigol

Er nad oes posib i ni gyfarfod yn gymdeithasol am y tro, mae'n bwysig nad ydi hyn yn ein rhwystro rhag parhau i hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg ymysg trigolion Sir Conwy a thu hwnt. Rydym yn Menter Iaith Conwy wedi cyhoeddi rhaglen o weithgareddau y bydwn yn eu...

COVID-19

COVID-19

Oherwydd ansicrwydd yn natblygiadau’r haint COVID-19, rydym ni ym Menter Iaith Conwy wedi gorfod ystyried sut i warchod iechyd a lles mynychwyr ein digwyddiadau, yn ogystal â iechyd ein staff. Rydym felly wedi dod i’r penderfyniad anodd i ohirio unrhyw weithgareddau...

Menter Iaith Conwy yn torri Biliau Trydan ac Allbynnau Carbon

Menter Iaith Conwy yn torri Biliau Trydan ac Allbynnau Carbon

Ychydig dros flwyddyn yn ôl prynodd Menter Iaith Conwy Hen Fanc HSBC ar y sgwâr yn Llanrwst. Erbyn heddiw mae'r Hen Fanc yn gartref i Menter Iaith Conwy, Mentrau Iaith Cymru a Cyfieithu Cymunedol, cwmni cyfieithu a sefydlodd Menter Iaith Conwy i ddarparu gwasanaeth...

Dydd Miwsig Cymru

Dydd Miwsig Cymru

Busnesau Llanrwst yn arwain y ffordd... A hithau’n #DyddMiwsigCymru, hoffwn ni ganmol rhai o fusnesau Llanrwst sy’n mwynhau chwarae cerddoriaeth Gymraeg trwy gydol y flwyddyn. Mae rhai ohonynt yn cynnwys Tir a Môr, Amser Da, Ffika a Caffi Contessa. Dywedodd Anna o...