Gŵyl y Glannau

Gŵyl y Glannau

Mae Cymdeithas Gymraeg Glan Conwy, Llais Llan, yn falch o gyhoeddi y bydd gŵyl Gymraeg newydd sbon yn cael ei chynnal eleni, ar ddydd Sadwrn y 6ed o Fehefin. O 12pm ymlaen yn Cae Ffwt bydd adloniant i’r teulu cyfan ei fwynhau, yn cynnwys gemau amrywiol a...
Crefftau Gwyliau’r Pasg

Crefftau Gwyliau’r Pasg

Cyfle i deuluoedd ddod at ei gilydd i greu crefftau yn ystod Gwyliau’r Pasg. Dydd Mercher Ebrill 17 + 24 yng Nghanolfan Deulu Llanrwst 10:30am – 12:30pm – Teuluoedd 2:00pm – 3:30pm – Rhiant a Babi (dan 1 oed) Gweithgaredd am ddim!...