Clwb Busnesau Hiraethog Business Club

Clwb Busnesau Hiraethog Business Club

Clwb Busnes Hiraethog i barhau dan nawdd Cronfa Ffarm Wynt Brenig Mae Clwb Busnes Hiraethog wedi bod yn llwyddiannus mewn denu grant gan gronfa Budd Cymunedol Brenig Wind Ltd. Cafwyd cyfle i fusnesau ardal Hiraethog ddod at ei gilydd am y tro cyntaf ym mis Ionawr ar...