Lockdown Rock ar Ras

Lockdown Rock ar Ras

Ewch i wrando ar gân newydd sbon band ifanc o Ddyffryn Conwy, a recordiwyd yn ystod y cyfnod clo o bedwar cartref gwahanol – o Gonwy i Gaerdydd! Bu’r criw sydd rhwng 13 – 15 mlwydd oed yn cyfarfod yn wythnosol yn adeilad Menter Iaith Conwy ar ddechrau’r...
Gŵyl y Glannau

Gŵyl y Glannau

Mae Cymdeithas Gymraeg Glan Conwy, Llais Llan, yn falch o gyhoeddi y bydd gŵyl Gymraeg newydd sbon yn cael ei chynnal eleni, ar ddydd Sadwrn y 6ed o Fehefin. O 12pm ymlaen yn Cae Ffwt bydd adloniant i’r teulu cyfan ei fwynhau, yn cynnwys gemau amrywiol a...