Crefftau Gwyliau’r Pasg

Crefftau Gwyliau’r Pasg

Cyfle i deuluoedd ddod at ei gilydd i greu crefftau yn ystod Gwyliau’r Pasg. Dydd Mercher Ebrill 17 + 24 yng Nghanolfan Deulu Llanrwst 10:30am – 12:30pm – Teuluoedd 2:00pm – 3:30pm – Rhiant a Babi (dan 1 oed) Gweithgaredd am ddim!...
Gwyliau Hwyl y Pasg

Gwyliau Hwyl y Pasg

Diwrnod llawn gweithgareddau amrywiol yn cynnwys pêl-droed, ‘dodgeball’, golff, hoci a mwy! Addas i blant rhwng 5-11 mlwydd oed 9:30 – 3:00yp £10 y diwrnod Ebrill 23: Ysgol Tudno, Llandudno Ebrill 24: Yr Hen Ysgol, Penmachno Ebrill 25: Ysgol Pencae,...