Ffilm Animeiddio Llanrwst yn Llosgi

Ffilm Animeiddio Llanrwst yn Llosgi

Ffilm Animeiddio ‘Llanrwst yn Llosgi’ wedi ei gynhyrchu gan gwmni Sbectol cyf wrth gydeithio a chynnal gweithdai gyda plant a phobl ifanc Ysgolion Bro Gwydir a Dyffryn Conwy, Llanrwst. Arienir y cynllun gan: Gronfa Treftadaeth y Loteri Cyngor Tref Llanrwst...
Diwrnod Dathlu Treftadaeth Llanrwst

Diwrnod Dathlu Treftadaeth Llanrwst

Dydd Sadwrn, Mai 18fed cafwyd diwrnod arbennig iawn ar gaeau Ysgol Bro Gwydir a’r Ganolfan Gymunedol, gyda diolch i Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol am ariannu. Daeth dros 300 o drigolion Llanrwst a’r cyffuniau i ddathlu treftadaeth y dref, a chael mwynhau eu...
Caerdroia

Caerdroia

Fel rhan o brosiect Dathlu Treftadaeth Llanrwst, bu criwiau o ddisgyblion Ysgol Dyffryn Conwy ac Ysgol Bro Gwydir yn brysur iawn yn creu ac yn ymarfer eu datganiadau o chwedlau a hanesion lleol, i’w perfformio yn y Caerdroia yng Nghoedwig Gwydyr ar yr 11eg o...
Crefftau Gwyliau’r Pasg

Crefftau Gwyliau’r Pasg

Cyfle i deuluoedd ddod at ei gilydd i greu crefftau yn ystod Gwyliau’r Pasg. Dydd Mercher Ebrill 17 + 24 yng Nghanolfan Deulu Llanrwst 10:30am – 12:30pm – Teuluoedd 2:00pm – 3:30pm – Rhiant a Babi (dan 1 oed) Gweithgaredd am ddim!...