Diwrnod Dathlu Treftadaeth Llanrwst

Diwrnod Dathlu Treftadaeth Llanrwst

Dydd Sadwrn, Mai 18fed cafwyd diwrnod arbennig iawn ar gaeau Ysgol Bro Gwydir a’r Ganolfan Gymunedol, gyda diolch i Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol am ariannu. Daeth dros 300 o drigolion Llanrwst a’r cyffuniau i ddathlu treftadaeth y dref, a chael mwynhau eu...
Caerdroia

Caerdroia

Fel rhan o brosiect Dathlu Treftadaeth Llanrwst, bu criwiau o ddisgyblion Ysgol Dyffryn Conwy ac Ysgol Bro Gwydir yn brysur iawn yn creu ac yn ymarfer eu datganiadau o chwedlau a hanesion lleol, i’w perfformio yn y Caerdroia yng Nghoedwig Gwydyr ar yr 11eg o...