Gŵyl y Glannau

Gŵyl y Glannau

Mae Cymdeithas Gymraeg Glan Conwy, Llais Llan, yn falch o gyhoeddi y bydd gŵyl Gymraeg newydd sbon yn cael ei chynnal eleni, ar ddydd Sadwrn y 6ed o Fehefin. O 12pm ymlaen yn Cae Ffwt bydd adloniant i’r teulu cyfan ei fwynhau, yn cynnwys gemau amrywiol a...
Diwrnod Dathlu Treftadaeth Llanrwst

Diwrnod Dathlu Treftadaeth Llanrwst

Dydd Sadwrn, Mai 18fed cafwyd diwrnod arbennig iawn ar gaeau Ysgol Bro Gwydir a’r Ganolfan Gymunedol, gyda diolch i Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol am ariannu. Daeth dros 300 o drigolion Llanrwst a’r cyffuniau i ddathlu treftadaeth y dref, a chael mwynhau eu...