Gwersi Cymraeg

Gwersi Cymraeg

Mae mis Medi’n prysur agosáu, sy’n golygu y bydd llwythi o gyrsiau newydd Dysgu Cymraeg yn cychwyn hefyd ar hyd a lled y wlad. Os oes gennych ddiddordeb mewn rhoi cynnig ar ddysgu Cymraeg eleni – mae amryw o ddosbarthiadau yn y lleoliadau canlynol ar...
Gŵyl y Glannau

Gŵyl y Glannau

Mae Cymdeithas Gymraeg Glan Conwy, Llais Llan, yn falch o gyhoeddi y bydd gŵyl Gymraeg newydd sbon yn cael ei chynnal eleni, ar ddydd Sadwrn y 6ed o Fehefin. O 12pm ymlaen yn Cae Ffwt bydd adloniant i’r teulu cyfan ei fwynhau, yn cynnwys gemau amrywiol a...
Gwyliau Hwyl y Pasg

Gwyliau Hwyl y Pasg

Diwrnod llawn gweithgareddau amrywiol yn cynnwys pêl-droed, ‘dodgeball’, golff, hoci a mwy! Addas i blant rhwng 5-11 mlwydd oed 9:30 – 3:00yp £10 y diwrnod Ebrill 23: Ysgol Tudno, Llandudno Ebrill 24: Yr Hen Ysgol, Penmachno Ebrill 25: Ysgol Pencae,...