Gwyl Dewin a doti

Roedd Mudiad Meithrin yng nganolfan Glasdir ar fehefin yr 22fed hefo Mudiad yr Urdd sir Conwy ar y cyd efo Menter Iaith Conwy yn cynnal sesiwn canu a dawnsio gyda Martin Geraint! #hwyl