Gwyliau Hwyl y Pasg

Gwyliau Hwyl y Pasg

Diwrnod llawn gweithgareddau amrywiol yn cynnwys pêl-droed, ‘dodgeball’, golff, hoci a mwy! Addas i blant rhwng 5-11 mlwydd oed 9:30 – 3:00yp £10 y diwrnod Ebrill 23: Ysgol Tudno, Llandudno Ebrill 24: Yr Hen Ysgol, Penmachno Ebrill 25: Ysgol Pencae,...