Lockdown Rock ar Ras

Lockdown Rock ar Ras

Ewch i wrando ar gân newydd sbon band ifanc o Ddyffryn Conwy, a recordiwyd yn ystod y cyfnod clo o bedwar cartref gwahanol – o Gonwy i Gaerdydd! Bu’r criw sydd rhwng 13 – 15 mlwydd oed yn cyfarfod yn wythnosol yn adeilad Menter Iaith Conwy ar ddechrau’r...
Ffilm Animeiddio Llanrwst yn Llosgi

Ffilm Animeiddio Llanrwst yn Llosgi

Ffilm Animeiddio ‘Llanrwst yn Llosgi’ wedi ei gynhyrchu gan gwmni Sbectol cyf wrth gydeithio a chynnal gweithdai gyda plant a phobl ifanc Ysgolion Bro Gwydir a Dyffryn Conwy, Llanrwst. Arienir y cynllun gan: Gronfa Treftadaeth y Loteri Cyngor Tref Llanrwst...
Caerdroia

Caerdroia

Fel rhan o brosiect Dathlu Treftadaeth Llanrwst, bu criwiau o ddisgyblion Ysgol Dyffryn Conwy ac Ysgol Bro Gwydir yn brysur iawn yn creu ac yn ymarfer eu datganiadau o chwedlau a hanesion lleol, i’w perfformio yn y Caerdroia yng Nghoedwig Gwydyr ar yr 11eg o...