Y Gymraeg

Sefyllfa’r Gymraeg yn Sir Conwy

Mae Censws 2011 yn dangos fod 27.4% o boblogaeth Sir Conwy yn gallu siarad Cymraeg – mae hyn yn uwch na canran poblogaeth Cymru sydd yn 19%. Rhaid cofio fod cryfder y Gymraeg hefyd yn amrywio o ardal i ardal – y gwahaniaeth mwyaf yn Sir Conwy yw’r gwahaniaeth rhwng y Gonwy wledig ac ardal y Glannau. Rydym yn dod i ddiwedd y 10 mlynedd ar hyn felly bydd yn ddiddorol iawn i weld beth fydd yn newid erbyn 2021, gydag ymgyrch Llywodraeth Cymru: Cymraeg 2050 wedi ei lansio ers sawl blwyddyn bellach.

Dim ond un sefydliad ydi Menter Iaith Conwy mewn clwstwr o sefydliadau sy’n gweithio i gefnogi’r Gymraeg ar hyd a lled sir Conwy. Dyma restr o’n partneriaid sy’n rhan o Fforwm Iaith Sir Conwy, i sicrhau ein bod yn cydweithio’n effeithiol i hyrwyddo a chefnogi’r defnydd o’r Gymraeg o fewn y sir:

Rydym i gyd (a sawl un arall) yn gyfrifol am hwyluso defnydd y Gymraeg ymysg pob oedran o fewn sir Conwy a bob amser yn croesawu awgrymiadau ac ymholiadau.