Mentrau Iaith Cymru

Y Gymraeg

Os yr ydych yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg mae gennych fantais amlwg wrth edrych am waith.

Mae llawer o gyflogwyr yn gwerthfawrogi Sgiliau Iaith Gymraeg oherwydd gall;

  • Gwella perthynas rhwng cwmni a’i gwsmeriaid; gan helpu i ddenu cwsmeriaid newydd a chynyddu teyrngarwch gan gwsmeriaid presennol.
  • Gwasanaethu yn Gymraeg er mwyn gwella gwasanaeth i gwsmeriaid, mae cwmniau sy’n cynnig dewis iaith i’r cyhoedd yn derbyn lefel uwch o werthfawrogiad cwsmeriaid.
  • Mae llawer o gwsmeriaid yn hoffi delio â busnesau sy’n cynnig profiad Cymreig a chael gweld a chlywed yr iaith Gymraeg yn cael ei defnyddio.

Nid oes anfantais i chi nag eich plentyn i ddysgu a siarad cymraeg. Mae galw mawr am weithwyr sydd a’r gallu i siarad Cymraeg. Cofiwch fod:

  • Y gallu i siarad a chyfathrebu yn y Gymraeg yn sgil sy’n cael ei werthfawrogi gan gyflogwyr.
  • Y gallu i siarad ac ysgrifennu yn y Gymraeg a’r Saesneg yn fantais bwysig i chi wrth chwilio am swydd neu ddatblygu gyrfa.
  • Mwy o alw gan gyflogwyr mewn sectorau penodol,  fel gofal iechyd a gofal plant , am staff sy’n gallu cyfathrebu yn Gymraeg.

Cysylltwch a ni os yr ydych angen rhagor o wybodaeth ynglyn a dysgu Cymraeg ac gallwn eich helpu o ran gael cymorth i ddysgu neu wella eich Cymraeg.

Rhannu'r cynnwys hwn