COVID-19

Maw 16, 2020 | Newyddion | 0 comments

Oherwydd ansicrwydd yn natblygiadau’r haint COVID-19, rydym ni ym Menter Iaith Conwy wedi gorfod ystyried sut i warchod iechyd a lles mynychwyr ein digwyddiadau, yn ogystal â iechyd ein staff.

Rydym felly wedi dod i’r penderfyniad anodd i ohirio unrhyw weithgareddau sydd wedi eu trefnu gennym, nes bydd rhybydd pellach. Bydd ein swyddfa yn Llanrwst hefyd ar gau i’r cyhoedd am y tro.

Cofiwch fod dal modd i chi gysylltu â ni ar 01492 642 357 neu trwy gysylltu ar e-bost.

Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra. Edrychwch ar ôl eich gilydd.

DIWEDDARIAD I FUSNESAU

Canllaw cyffredinol i gyflogwyr
Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi canllaw i gyflogwyr ar sut i ddelio gyda COVID-19. Mae’n cynnwys gwybodaeth ar sut i atal lledaenu COVID-19 a beth i wneud os mae rhywun yn amau neu ei gadarnhau o gael y feirws.

Cefnogaeth Llywodraeth Cymru i fusnesau
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn o gefnogaeth gwerth £1.4bn i fusnesau bach i'w helpu yn ystod yr achosion o coronafirws.

Gwneud cais am Gymorth Busnes Llywodraeth Cymru drwy Gyngor Conwy
Grantiau COVID-19 ar gyfer busnesau a gofrestrwyd i dalu ardrethi busnes ar eu heiddo yng Nghymru.

Hunangyflogedig
Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi pecyn cymorth i’r bobl Hunangyflogedig sydd wedi’u heffeithio gan y Coronafeirws er mwyn roi’r un lefel o gymorth â gweithwyr eraill iddynt.

Cefnogaeth Busnes Cymru
Cymorth ar-lein ar gael i fusnesau yng Nghymru sy’n teimlo effeithiau COVID-19 gan Busnes Cymru
Mae Busnes Cymru yn lansio cyfres newydd o weminarau a chyrsiau digidol ar gyfer busnesau bach a chanolig yng Nghymru sy’n dioddef yn sgil COVID-19.

Llinellau cymorth i fusnesau
Llinell gymorth treth CThEM
Mae’r CthEM wedi sefydlu llinell gymorth i fusnesau a phobl hunangyflogedig sy’n poeni am dalu eu treth o ganlyniad i’r COVID-19.

Ffoniwch 0800 0159 559 am help a chyngor.

Llinell gymorth Busnes Cymru
Gellir cael help gyda’ch busnes arlein drwy ffonio Llinell Gymorth Busnes Cymru.
Rhif ffôn: 0300 060 3000
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8:30yb i 5:30yp