Ffilm Animeiddio Llanrwst yn Llosgi

Gorff 17, 2019 | Newyddion | 0 comments

Ffilm Animeiddio ‘Llanrwst yn Llosgi’ wedi ei gynhyrchu gan gwmni Sbectol cyf wrth gydeithio a chynnal gweithdai gyda plant a phobl ifanc Ysgolion Bro Gwydir a Dyffryn Conwy, Llanrwst.

Arienir y cynllun gan:
Gronfa Treftadaeth y Loteri
Cyngor Tref Llanrwst
Cronfa Partneriaeth Eryri – Parc Cenedlaethol
Arian LEADER Conwy Cynhaliol

Cewch weld y ffilm isod – Mwynhewch: