Gig Mr – Mark Roberts (Y Cyrff, Catatonia)

Hyd 16, 2018 | Newyddion | 0 comments

Cafwyd noson arbennig yn Llanrwst yng nghwmni Mr (Mark Roberts), Omaloma a Bitw ar y 9fed o Chwefror yn Clwb Llanrwst. Diolch yn fawr iawn iddynt am ddod, a diolch i bwyllgor Maes B a’r Eisteddfod am gydweithio hefo ni.

Dyma i chi flas o’r noson i’r rhai a fethodd ddod (neu’r rhai oedd yno, ond ddim yn cofio!)
Lluniau: Dafydd Chilton