Mountain Hill Courses – Buddiant o gronfa Menter Iaith Conwy

Ion 24, 2018 | Newyddion | 0 comments

Mae un o buddiolwyr cynllun hyfforddiant awyr agored Menter Iaith Conwy newydd lawnsio ei safle we ei gwmni. Mi dderbyniodd Steven Jones grant i gynorthwyo i gwbwlhau ei cymhwyster arwain mynydd Geaf. Erbyn hyn mae’n arwain yn gyson yn Eryri i bobl o draws y Byd, mae hefyd yn arwain drwy’r Gymraeg yn gyson.

Mi ddwedodd;

“Rwyf wedi cael budd o gronfa hyfforddiant awyr agored Menter Iaith Conwy. Mae wedi’n cyfranu i sefydlu cwmni a gweithio yn y maes awyr agored”

https://www.mountain-hill-courses.co.uk/cy/

Os hoffech chi fanteisio ar gynllun Menter Iaith Conwy cysylltwch!

(01492) 642357

esyllt@miconwy.cymru