Mentrau Iaith Cymru

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Menter Iaith Conwy

Postiwyd Thursday May 7th, 2020 yng nghategori Newyddion

Hysbysiad o Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol Menter Iaith Conwy. 18.06.2020 – 6pm – Cyfarfod dros Zoom Os oes gennych ddiddordeb mewn mynych...

Hwyl yn y Cartref

Postiwyd Tuesday May 5th, 2020 yng nghategori Newyddion

Mae’r wythnosau wedi hedfan ers i’r Llywodraeth gyhoeddi ein bod i aros adref tan y bydd rhybydd pellach. Roedd y syniad o gael gweithio o...

Gwybodaeth Danfon Bwyd

Gwybodaeth Danfon Bwyd

Postiwyd Monday April 6th, 2020 yng nghategori Newyddion

Mae Tîm Lles Cymunedol Conwy wedi creu adnodd i helpu i ddarganfod pwy all anfon bwyd i’ch cartref. Os oes unrhyw fusnesau lleol eraill nad ydy...

Gweithgareddau Didigol

Gweithgareddau Didigol

Postiwyd Wednesday March 25th, 2020 yng nghategori Digwyddiadau Newyddion

Er nad oes posib i ni gyfarfod yn gymdeithasol am y tro, mae’n bwysig nad ydi hyn yn ein rhwystro rhag parhau i hyrwyddo’r defnydd o’...

COVID-19

Postiwyd Monday March 16th, 2020 yng nghategori Newyddion

Oherwydd ansicrwydd yn natblygiadau’r haint COVID-19, rydym ni ym Menter Iaith Conwy wedi gorfod ystyried sut i warchod iechyd a lles mynychwyr ein ...

Menter Iaith Conwy yn torri Biliau Trydan ac Allbynnau Carbon

Postiwyd Tuesday March 10th, 2020 yng nghategori Newyddion

Ychydig dros flwyddyn yn ôl prynodd Menter Iaith Conwy Hen Fanc HSBC ar y sgwâr yn Llanrwst. Erbyn heddiw mae’r Hen Fanc yn gartref i Menter I...