Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Menter Iaith Conwy

Chwe 22, 2024 | Uncategorized @cy | 0 comments

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Menter Iaith Conwy

Estynnir gwahoddiad i chi i Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol Menter Iaith Conwy a fydd yn cael ei gynnal yng Nghlwb y Cymrodorion (Comrades), Conwy ar nos Iau, 14eg o Fawrth, 2024 am 6pm.

Yn dilyn y cyfarfod, byddwn yn croesawu’r canwr Gwilym Bowen Rhys atom.

Cysylltwch â ni erbyn dydd Iau, 7fed o Fawrth i gadarnhau eich presenoldeb drwy e-bostio post@miconwy.cymru neu ffonio 01492 642 357.

Dogfennnau:

Adroddiad Blynyddol 2022 -23

Cofnodion Cyfarfod Blynyddol 2021-22

Agenda Cyfarfod Blynyddol 2022 – 23