Digwyddiadau mis Mawrth

Chwe 28, 2024 | Uncategorized @cy | 0 comments

Digwyddiadau mis Mawrth

Dyma’r gweithgareddau sydd gennym ar y gweill ym mis Mawrth:

01.03 – Noson Cawl a Chân Dydd Gŵyl Dewi yng nghwmni Beryl a Bryn, Pandy Tudur, Liverpool Arms, Conwy (6pm)

01.03 – Sesiwn Acwstig, Gwesty’r Eryrod, Llanrwst (7pm)

04.03 – Panad a Sgwrs, Caffi Llyn Brenig (sesiwn ar y cyd gyda Llyn Brenig a Menter Iaith Sir Ddinbych) (10am)

04.03 – Panad a Sgwrs, Caffi Colwyn, Bae Colwyn (10.30am)

07.03 – Malu Awyr, Ink Bae Colwyn (7pm)

13.03 – Taith Gerdded Cennin Pedr Brodorol, Henryd – Rowen (10am – 2pm)

14.03 – Cyfarfod Blynyddol, Clwb y Cymrodorion, Conwy (6pm)

15.03 – ‘Lleisiau ein cynefin’, Gweithdy natur ac ysgrifennu (10am – 5pm)

18.03 – Darganfod Glan y Môr, Llandudno (10am-12pm)

18.03 – Panad a Sgwrs, Taylor’s, Llandudno (10.30am)

19.03 – Noson Cwis a Chân, (Cwis Dwyieithog gydag adloniant gan y gantores leol, Siriol Elin), Y Bull, Abergele (7:30pm)

27.03 – Parti Magi Ann, Canolfan Cerrigydrudion (10.30am)

Cynhelir Sesiwn Panad a Sgwrs bob yn ail dydd Llun, y cyntaf dros Zoom ym mis Mawrth fydd ar y 11.03.

Porwch drwy’r posteri isod am fwy o fanylion am y digwyddiadau uchod a chysylltwch â ni.