Diwrnod Dathlu Treftadaeth Llanrwst

Diwrnod Dathlu Treftadaeth Llanrwst

Dydd Sadwrn, Mai 18fed cafwyd diwrnod arbennig iawn ar gaeau Ysgol Bro Gwydir a’r Ganolfan Gymunedol, gyda diolch i Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol am ariannu. Daeth dros 300 o drigolion Llanrwst a’r cyffuniau i ddathlu treftadaeth y dref, a chael mwynhau eu...