Mentrau Iaith Cymru

Hwyl Hanner Tymor

Postiwyd Monday October 14th, 2019 yng nghategori Digwyddiadau

Mae gennym ni hanner tymor prysur iawn o’n blaenau – os ‘dach chi’n chwilio am rywbeth i gadw’ch rhai bach yn brysur yn ...

Gwersi Cymraeg

Postiwyd Thursday August 29th, 2019 yng nghategori Newyddion

Mae mis Medi’n prysur agosáu, sy’n golygu y bydd llwythi o gyrsiau newydd Dysgu Cymraeg yn cychwyn hefyd ar hyd a lled y wlad. Os oes gen...

Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019

Postiwyd Friday August 16th, 2019 yng nghategori Newyddion

Er gwaetha’r gwynt a’r glaw, cafwyd wythnos i’w chofio yn Llanrwst wythnos diwethaf. Roedd bwrlwm amlwg i’w weld o gwmpas y dr...

Eisteddfod 2019 – Dewch i Dre

Postiwyd Wednesday July 31st, 2019 yng nghategori Newyddion

Denu Eisteddfodwyr i ganol y dref Dewch i’r Dref i fwynhau awyrgylch bythgofiadwy a chefnogi busnesau lleol yr un pryd. Dyna yw neges tîm o weithwy...

Ffilm Animeiddio Llanrwst yn Llosgi

Postiwyd Wednesday July 17th, 2019 yng nghategori Newyddion

Ffilm Animeiddio ‘Llanrwst yn Llosgi’ wedi ei gynhyrchu gan gwmni Sbectol cyf wrth gydeithio a chynnal gweithdai gyda plant a phobl ifanc ...

Cwrs Mynydda Alpaidd

Postiwyd Tuesday July 16th, 2019 yng nghategori Newyddion

Cwrs Mynydda Alpaidd – Chamonix 2019 Ym mis Mai, trwy gefnogaeth Cronfa Partneriaeth Eryri, sy’n cael ei weinyddu gan Menter Iaith Conwy, aeth...