Mentrau Iaith Cymru

Crefftau Gwyliau’r Pasg

Postiwyd Tuesday April 2nd, 2019 yng nghategori Digwyddiadau

Cyfle i deuluoedd ddod at ei gilydd i greu crefftau yn ystod Gwyliau’r Pasg. Dydd Mercher Ebrill 17 + 24 yng Nghanolfan Deulu Llanrwst 10:30am &...

Parti Pasg Magi Ann

Postiwyd yng nghategori Digwyddiadau

Dewch am dro i ddathlu Gwyliau’r Pasg gyda Magi Ann! Llyfrgell Bae Penrhyn 17eg o Ebrill 2:30pm – 3:30pm Gweithgareddau yn cynnwys: pwll p...

Bore Hwyl Llyn Brenig

Postiwyd yng nghategori Digwyddiadau

Cyfle i ddathlu dechrau gwyliau’r Pasg ar lan Llyn Brenig. Bydd llwyth o weithgareddau yn addas ar gyfer y teulu i gyd (oedran cynradd) Gweithga...

Gwyliau Hwyl y Pasg

Postiwyd yng nghategori Digwyddiadau

Diwrnod llawn gweithgareddau amrywiol yn cynnwys pĂȘl-droed, ‘dodgeball’, golff, hoci a mwy! Addas i blant rhwng 5-11 mlwydd oed 9:30 R...

Gwyliau Hwyl Hanner Tymor

Postiwyd Thursday January 31st, 2019 yng nghategori Digwyddiadau

Dewch i ymuno gyda ni ac Urdd Conwy yn ystod hanner tymor Chwefror. Digon o weithgareddau a hwyl i’w gael: Ffurflen Archebu...

Gig Mr – Mark Roberts (Y Cyrff, Catatonia)

Postiwyd Tuesday October 16th, 2018 yng nghategori Newyddion

Cafwyd noson arbennig yn Llanrwst yng nghwmni Mr (Mark Roberts), Omaloma a Bitw ar y 9fed o Chwefror yn Clwb Llanrwst. Diolch yn fawr iawn iddynt am d...