Mentrau Iaith Cymru

Gŵyl y Glannau

Postiwyd Wednesday June 12th, 2019 yng nghategori Digwyddiadau

Mae Cymdeithas Gymraeg Glan Conwy, Llais Llan, yn falch o gyhoeddi y bydd gŵyl Gymraeg newydd sbon yn cael ei chynnal eleni, ar ddydd Sadwrn y 6ed o ...

Diwrnod Dathlu Treftadaeth Llanrwst

Postiwyd Friday May 10th, 2019 yng nghategori Digwyddiadau

Dydd Sadwrn, Mai 18fed cafwyd diwrnod arbennig iawn ar gaeau Ysgol Bro Gwydir a’r Ganolfan Gymunedol, gyda diolch i Gronfa Dreftadaeth y Loteri Gene...

Caerdroia

Postiwyd Tuesday April 23rd, 2019 yng nghategori Digwyddiadau

Fel rhan o brosiect Dathlu Treftadaeth Llanrwst, bu criwiau o ddisgyblion Ysgol Dyffryn Conwy ac Ysgol Bro Gwydir yn brysur iawn yn creu ac yn ymarfer...

Crefftau Gwyliau’r Pasg

Postiwyd Tuesday April 2nd, 2019 yng nghategori Digwyddiadau

Cyfle i deuluoedd ddod at ei gilydd i greu crefftau yn ystod Gwyliau’r Pasg. Dydd Mercher Ebrill 17 + 24 yng Nghanolfan Deulu Llanrwst 10:30am &...

Gwyliau Hwyl y Pasg

Postiwyd yng nghategori Digwyddiadau

Diwrnod llawn gweithgareddau amrywiol yn cynnwys pêl-droed, ‘dodgeball’, golff, hoci a mwy! Addas i blant rhwng 5-11 mlwydd oed 9:30 R...

Gwyliau Hwyl Hanner Tymor

Postiwyd Thursday January 31st, 2019 yng nghategori Digwyddiadau

Dewch i ymuno gyda ni ac Urdd Conwy yn ystod hanner tymor Chwefror. Digon o weithgareddau a hwyl i’w gael: Ffurflen Archebu...