Dyblu’r Defnydd: Haf o Hwyl Menter Iaith Conwy

Dyblu’r Defnydd: Haf o Hwyl Menter Iaith Conwy

Bydd bron i 30 o ddigwyddiadau a gweithgareddau llawn hwyl wedi eu trefnu ledled sir Conwy yr haf hwn, gyda’r pwyslais ar ddyblu’r defnydd o’r Gymraeg. Yn ôl y sefydliad cymunedol sy’n gweithio tuag at nod y Llywodraeth o greu miliwn osiaradwyr Cymraeg, Menter Iaith...
Bwrlwm ar y Glannau

Bwrlwm ar y Glannau

Gig Dafydd Iwan, Theatr Colwyn Braf oedd gweld amrywiol Bwyllgorau Ardal y Glannau’n weithgar dros gyfnod gaeaf / gwanwyn 2023, gyda nifer o ddigwyddiadau llwyddiannus wedi’u trefnu, er enghraifft: Bae Colwyn: Daeth dros 300 draw i Theatr Colwyn i fwynhau...