Mentrau Iaith Cymru

Gweithgareddau Didigol

Postiwyd Wednesday March 25th, 2020 yng nghategori Digwyddiadau Newyddion

Er nad oes posib i ni gyfarfod yn gymdeithasol am y tro, mae’n bwysig nad ydi hyn yn ein rhwystro rhag parhau i hyrwyddo’r defnydd o’...

COVID-19

Postiwyd Monday March 16th, 2020 yng nghategori Newyddion

Oherwydd ansicrwydd yn natblygiadau’r haint COVID-19, rydym ni ym Menter Iaith Conwy wedi gorfod ystyried sut i warchod iechyd a lles mynychwyr ein ...

Menter Iaith Conwy yn torri Biliau Trydan ac Allbynnau Carbon

Postiwyd Tuesday March 10th, 2020 yng nghategori Newyddion

Ychydig dros flwyddyn yn ôl prynodd Menter Iaith Conwy Hen Fanc HSBC ar y sgwâr yn Llanrwst. Erbyn heddiw mae’r Hen Fanc yn gartref i Menter I...

Dydd Miwsig Cymru

Postiwyd Wednesday February 12th, 2020 yng nghategori Dim Categori

Busnesau Llanrwst yn arwain y ffordd… A hithau’n #DyddMiwsigCymru, hoffwn ni ganmol rhai o fusnesau Llanrwst sy’n mwynhau chwarae cerddoriae...

Ice Skating trip – Menter Iaith Conwy and Urdd clubs

Postiwyd Thursday November 21st, 2019 yng nghategori Digwyddiadau Dim Categori Newyddion

Ydych chi’n mynychu clwb ieuenctid Menter Iaith Conwy neu’r Urdd. Dewch gyda ni ar daith i Sglefrio Ia yn Glannau Dyfrdwy. £18 Bws yn gad...

Disgo Llanast Llanrwst a Nadolig Llanrwst

Postiwyd yng nghategori Digwyddiadau Dim Categori Newyddion

Mae’r Nadolig wedi cyrraedd yma yn Llanrwst. Bydd llwyth o bethau ymlaen yn ystod penwythnos Rhagfyr 6ed – 8fed dewch yn llu. Tocynnau i&#...