Mentrau Iaith Cymru

Cyfle i weithio gyda Menter Iaith Conwy

Postiwyd Monday August 8th, 2022 yng nghategori Newyddion

Hoffech chi gyfle i weithio gyda sefydliad sy’n hyrwyddo a datblygu’r defnydd o’r Gymraeg yn Sir Conwy? Swyddog Maes Ardal Arfordirol a Chymorth...

Cyfle i weithio gyda Menter Iaith Conwy a Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg

Postiwyd Sunday July 10th, 2022 yng nghategori Newyddion

Hoffech chi gyfle i weithio gyda sefydliad sy’n hyrwyddo a datblygu’r defnydd o’r Gymraeg yn Sir Conwy? Teitl y Tendr: Datblygu Asedau (cyllidwy...

Edrych tuag at groeso mwy Cymraeg i ymwelwyr

Postiwyd Thursday June 23rd, 2022 yng nghategori Dim Categori

Gwella profiad ymwelwyr â Sir Conwy – gan hybu’r iaith a’r diwylliant Cymraeg yr un pryd. Dyma’r weledigaeth y tu ôl i ymdrechion i roi mwy ...

Antur Conwy

Postiwyd Tuesday August 31st, 2021 yng nghategori Newyddion

Mae Haf 2021 wedi bod yn llawn bwrlwm yma ym Menter Iaith Conwy gan ein bod wedi gallu cynnig gweithareddau awyr agored, Antur Conwy, yn rhad ac am dd...

Lawnsio CAMU – Brand Hyrwyddo Busnesau Awyr Agored

Postiwyd Thursday July 1st, 2021 yng nghategori Newyddion

Lawnsio CAMU yn swyddogol – 5pm Dydd Llun 5ed Gorffennaf, Dinas Dinlle, Gwynedd Yn dilyn cyfnod anodd iawn i fusnesau’r sector awyr agored oherwyd...

Datblygu Neuadd yr Hen Fanc

Postiwyd Wednesday May 26th, 2021 yng nghategori Newyddion

Rydym yn chwilio am syniadau ar sut i ddefnyddio hen neuadd yn nho ein pencadlys ar sgwâr Llanrwst. Eisoes rydym wedi addasu dau lawr cyntaf adeilad ...